Zarząd

Wojciech Malinowski
Prezes Zarządu

Instytut Optoelektroniki
Kierunek studiów Optoelektronika

Kinga Wójcik
Viceprezes ds. Human Resources

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Emil Malski
Viceprezes ds. IT & Logistics

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Kierunek studiów Lotnictwo i kosmonautyka

Michał Stępień
Viceprezes ds. Fundraisingu

Wydział Elektroniki
Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja

Tomasz Wolak
p.o. Viceprezesa ds. Marketingu

Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn

Bartosz Eliks
p.o Sekretarza

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Obronność państwa

Komisja Rewizyjna

Karol Binduga

Wydział Elektroniki
Kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja

Kacper Syska

Wydział Mechaniczny
Kierunek studiów Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna

Aleksandra Sztupecka

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Pozostali członkowie

Dawid Mrozek

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Karolina Chudzińska

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Michał Lis

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Eliza Sitek

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Obronność państwa

Anna Kamińska

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Obronność państwa

Karolina Zakobielska

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Magdalena Czapla

Wydział Logistyki
Kierunek studiów Logistyka

Kamila Sosnowska

Wydział Cybernetyka
Kierunek studiów Informatyka